Ośrodek Ślemień

Nazwa naszego obiektu jak i umiejscowienie, jest ściśle powiązana z najwyższym szczytem tej wschodniej części Beskidu Małego, u stóp którego się znajdujemy – Madohora (Łamana Skała, 929 m n.p.m.) oraz rezerwatem przyrody ustanowionym w 1960r. o tej samej nazwie. Nazwa naszego ośrodka “MADOHORA” nawiązuje ideą do pięknej i nieskażonej przyrody otaczającego go tutaj parku. Turyści mogą tam znaleźć stuletnie okazy świerków, interesujące formy skalne oraz gatunki roślin, zwierząt i zespołów leśnych będących pod ochrona oraz przejść jednym z trzech krzyżujących się tam szlaków turystycznych m.in. na Leskowiec i Groń Jana Pawła II.

Beskid Mały zajmuje powierzchnię o długości ok. 35 km i szerokości ok. 10 km. Granice Beskidu Małego wytyczają – na północy Pogórze Śląskie, na wschodzie dolina rzeki Skawy wraz z jej dopływami – Tarnawką i Krzeszówką, na południu droga prowadząca z Żywca do Suchej Beskidzkiej i Pasmo Pewelskie; na zachodzie Brama Wilkowicka z rzeką Białą. Przełom rzeki Soły, dzieli Beskid Mały na część zachodnią – mniejszą Pasmo Magurki Wilkowickiej (Pasmo Czupla i Magurki) i wschodnią – Beskid Andrychowski (grupa Łamanej Skały).

Rzeźba terenu Beskidu jest urozmaicona, główny grzbiet i jego odnogi głęboko wcinają się w doliny rzeczne, zbocza są strome. Można tu spotkać ok. 20 jaskiń, ostańce skalne, a także schrony i baszty.
Beskid Mały zbudowany jest z dwóch płaszczowin: śląskiej i podśląskiej; w 95% składają się one z piaskowców godulskich. Ewenementem geologicznym są tutaj tzw. Skałki Andrychowskie, najstarsze skały w tym rejonie zbudowane z wapieni, margli i zlepieńców.

Wzniesienia:

Część wschodnia – grupa Leskowca i Łamanej Skały:

 • Łamana Skała- Madohora (929 m) najwyższy wschodni szczyt Beskidu Małego
 • Leskowiec (922 m)
 • Potrójna (884 m)
 • Gancarz (802 m)
 • Góra Żar (761 m)
 • Bukowski Groń (782 m)

Część zachodnia – grupa Czupla i Magurki Wilkowickiej:

 • Czupel (933 m) – najwyższy zachodni szczyt Beskidu Małego
 • Magurka Wilkowicka (909 m)
 • Groniczki (839m)
 • Hrobacza Łąka (828 m)
 • Gaiki (808 m)
 • Czupel Mały (654 m)

W rejonie przełomu Soły znajdują się trzy zapory wodne tworzące tak zwaną Kaskadę Soły:

 • w Czańcu
 • w Tresnej (zapora na j.Żywieckim)
 • W Porąbce

Warto zobaczyć m.in.:

 • rezerwat przyrody Madohora
 • rezerwat przyrody Szeroka
 • rezerwat przyrody Zasolnica
 • Park Krajobrazowy Beskidu Małego
 • Kolejkę linowo – terenową na górze Żar
 • Jezioro Międzybrodzkie
 • Jezioro Żywieckie
 • Zawoje z Babią Górą (koło Ślemienia)
 • Ważniejsze miejscowości w tym rejonie: Międzybrodzie Bialskie, Międzybrodzie Żywieckie, Andrychów, Żywiec, Wadowice, Bielsko-Biała
 • Grotę Komonieckiego (rezerwat Madohora)
  Największa grota erozyjna w polskich Karpatach fliszowych, zbudowana z piaskowców gadulskich, pod szczytem Łamanej Skały, w pobliżu znajduje się wodospad Dusica.

Źródło: www.turystyka.beskidia.pl