Rezerwacja

Rezerwacji można dokonywać osobiście, telefonicznie, przez e-mail :

Telefon ośrodek: 608-501-460 , 33/ 865-40-76 ( czynny codziennie 8:00-21:00)

Telefon rezerwacja 606-901-531 12/282-19-73 wew. 22  (czynny od pon-pt 8:00-15:00 !!!)

  • E- mail: biuro@madohora.pl
  • strona www.madohora.pl

Forma rezerwacji oraz numer konta:

Nazwa Odbiorcy:
F.P.H.U. AMIR
ul. Sienkiewicza 4
32-065 Krzeszowice
MADOHORA

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Gilowicach
Nr Konta PLN: 37814100080009497920000010
SWIFT: POLUPLPR
IBAN:    PL37814100080009497920000010

*Przed wpłaceniem zaliczki prosimy o dokładną informację  czy faktura zaliczkowa  ma być wystawiona na osobę fizyczną czy na Firmę -obowiązek podania NIP-u firmy !  W przypadku nie podania takiej informacji, faktura zostanie wystawiona na osobę fizyczna i nie ma możliwości jej zmiany!

* Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 40% kosztu pobytu w terminie 3 dni od dnia rezerwacji na konto bankowe. Pozostałą należność proszę uregulować przelewem przed przyjazdem lub w formie gotówkowej w recepcji ośrodka w dniu przyjazdu.
Dowód wpłaty prosimy zabrać ze sobą do wglądu.

* W przypadku rezygnacji z rezerwacji pobytu  zgłoszonego na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu, zwrot wpłaconej zaliczki ulega pomniejszeniu o 50%, a w przypadku rezygnacji na mniej niż 2 dni przed rozpoczęciem pobytu, wpłacona zaliczka zostaje zatrzymana przez ośrodek.

* W każdym innym przypadku zwrot zaliczki następuje po potrąceniu 10% tytułem poniesionych przez ośrodek kosztów manipulacyjnych.

* Brak wpłaty zaliczki upoważnia ośrodek do odmowy przyjęcia gościa.

* Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu, wczasów, zmiany cen oraz  programu pobytu z przyczyn od niego niezależnych (np. przypadki losowe, zbyt mała ilość chętnych, zmiany cen energii, paliwa itp.)

W przypadku wcześniejszego wyjazdu z ośrodka nie zwracamy opłaty wczasowej.

Prosimy podać na przelewie dane – imię, nazwisko, dokładny adres i NIP (tylko do faktury) oraz termin pobytu np. 1.05.2009, 7-11.03.2009.

.

[contact-form 1 „Formularz Kontaktowy”]